Asutused suletakse rahapuuduse tõttu

Festivali peakorraldaja Silvia Lotman kirjeldas, et pärast valla otsust tundsid korraldajad, et neil ei ole võimalik vallaga lepingut sõlmida. „Põhimõttelt kõik festivali korraldamisega seotud inimesed on samal ajal seotud ka sellega, et kaebame vallavalitsust kohtusse kooli kinni panemise pärast,“ selgitas ta. Ka raamatukogu sulgemise kaebasid kohalikud kohtusse.

Lotmani sõnul ei ole meeskond rahul sellega, et väga lühikese etteteatamisega kõik kultuuri- ja haridusasutused piirkonnas kinni pannakse. Nende soov on, et vald kasutaks toetust, et algkoolil ja raamatukogul elu sees hoida.

Lääneranna vallavalitsus on kahe asutuse sulgemist põhjendanud rahapuudusega. Vallast vastati Eesti Päevalehele, et Metsküla algkooli sulgemise otsus võeti vastu vallavolikogu istungil 24. märtsil ning vallavalitsusel on plaanis volikogu otsus ellu viia.

Raamatukoguga seoses vastati aga vallast, et kuigi Metsküla haruraamatukogu lõpetab ametlikult tegevuse 30. aprillil, on Lääneranna raamatukogu valmis edaspidi 2-3 tundi nädalas ruumides siiski teenust pakkuma. Samuti on MTÜ Metsküla Kultuuriühing soovinud teatud tingimustel viia raamatukogu üle Metsküla Rahvamajja. Lisaks Metsküla raamatukogule plaanib vald sulgeda veel kolm haruraamatukogu.

Silvia Lotman märkis, et Matsalu Loodusfilmide festival on kunagi koostöös Lihula vallaga asutatud ning üldiselt on korraldajatel vallaga kõik aastad väga hea koostöö olnud. Ta lisas, et korraldajad on festivali ellu kutsunud just Matsalu rahvuspargi looduse ja kultuuri eripärast rääkimiseks.