Sel kevadel on olnud mitu laiapõhjalist ümarlauda, kus on osalenud erinevad ametkonnad ja elektritõukerattaid rentivad ettevõtjad, et arutada liikluskäitumise parandamist alanud hooajal.

Linn ei soovi kuidagi pärssida tõukerattateenuse arendamist.

Vladimir Svet

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on positiivne, et ettevõte soovib üheskoos linnaga leida lahendusi liiklusohutuse tõstmiseks. „Piirkiiruse alandamist katsetatakse kõigepealt südalinnas, kus on tõukerattaliiklus kõige intensiivsem. Linn ei soovi kuidagi pärssida tõukerattateenuse arendamist, kuid see saab toimuda nii, et oleks tagatud kõigi kaasliiklejate, eriti aga kõnniteedel liikuvate jalakäijate ohutus,“ selgitas abilinnapea.

Bolti tõukerataste suuna juhi Aleksandr Lilišentsevi sõnul on linnaga mitmeid nädalaid arutatud ohutu tõukeratastega liiklemise tagamise üle. „Koostöös linnavalitsuse ja politseiga otsustasime, et Bolt katsetab südalinna piirkonnas vaikimisi maksimaalse kiiruse viimist 20 kilomeetrile tunnis. Tegemist on pilootprojektiga, mille esialgsed tulemused selguvad jaanipäevaks. Siis saame analüüsida, milline on olnud kiiruse alandamise mõju liikluskäitumise muutusele ja teha edasisi otsuseid,“ sõnas Lilišentsev.

Piirkiirust alandatakse Tallinna südalinnas Põhja puiestee, Mere puiestee, Rävala puiestee, Liivalaia, Tehnika ja Telliskivi tänavatest vanalinna poole jääval alal.

„Kiirusepiirang hakkab kehtima kõigil pilootala sisse jäävatel tänavatel ja teedel, kus puudub spetsiaalne rattarada. Rattatee olemasolul jääb kiiruseks 25 kilomeetrit tunnis. Samuti jääb Bolti tõukeratastel kehtima haridusasutuste lähedal, Vabaduse väljakul ja vanalinnas olev kiirusepiirang 15 kilomeetrit tunnis,“ selgitas Lilišentsev.

„Osapooled jätkavad tööd ka elektritõukerataste parkimist puudutava katseprojektiga, et sellega oleks võimalik juunis alustada. Üldiseks printsiibiks on parkimiskohtade hajutamine 100-meetriste vahedega. Erandiks tõmbekohad, kus on vajadus suuremate või tihedamalt paiknevate parkimiskohtade järele olemas. Seda saame koostöös ettevõttega jooksvalt koordineerida. Lisaks hakkab linn otsima ja kaardistama piirkondi, kuhu saaks parkimisalasid juurde tekitada,“ lisas Svet.

Piirkiirust alandatakse Tallinna südalinnas Põhja puiestee, Mere puiestee, Rävala puiestee, Liivalaia, Tehnika ja Telliskivi tänavatest vanalinna poole jääval alal. Linn on omalt poolt prioritiseerinud rattateede ehitamist, näiteks planeeritakse kõik uued rajatavad teed koos jalgrattateedega.