Värske uuringu järgi peavad Eesti elanikud tuumaenergiat põlevkivile kõige sobivamaks alternatiiviks, et ilmastikukindlalt energiat toota. Tuumaenergia pooldajad usuvad, et see aitab kaasa kliimaeesmärkide täitmisele, tagab Eesti riigile sõltumatuse ja energiajulgeoleku ning on tarbijale soodne energiaallikas. Tuumaenergia poolt on enam mehed, kõrgharidusega inimesed ning Põhja- ja Lääne-Eesti elanikud.

Tuumaenergia vastu on 25 protsenti elanikest, kellest enamiku moodustavad naised, elanikud vanuses 25–54 aastat, alg- ja põhiharidusega inimesed ning Kirde-Eesti elanikud. Vastased peavad tuumaenergia miinuseks selle liigset aja- ja ressursimahukust, sellega kaasnevaid riske ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohustust. Samuti peetakse probleemseks, et Eestil puudub tuumaenergia kasutuselevõtuks piisav riiklik pädevus.

Eelmise samalaadse uuringu tellis Keskkonnaministeerium mullu veebruaris. Sellega võrreldes on kahanenud nende elanike osakaal, kelle jaoks on tuumaenergia valdkond võõras.

Värske uuring käsitles ka seda, kuidas on Eesti inimeste seisukohti tuumaenergia küsimustes mõjutanud Venemaa rünnak Ukraina vastu. Veerand 15–74-aastastest eestimaalastest arvavad, et riikliku energiajulgeoleku tagamiseks tuleks Eestis kasutusele võtta just tuumaenergia, teine veerand aga tunneb senisest enam hirmu, et tuumaenergia kasutusele võtmisel suureneb võib võõrriigi rünnaku korral tuumakatastroofi risk.

Uuringu viisid läbi AS Norstat Eesti ja OÜ Eesti Uuringukeskus. Järgmine sarnane uuring on planeeritud läbi viia aasta teises pooles.