Teadlased nimetasid andmete esitamata jätmist ennekuulmatuks ning jõudsid järeldusele, et „andmete esitamata jätmine on probleem, aga mitte sugugi haruldane“ ja „EL-i ametiasutused ei saa anda pestitsiidide ohutusele usaldusväärset hinnangut, kui neil pole täielikku juurdepääsu kõigile mürgisust puudutavatele uuringutele“.