Biometaanijaamade ja surugaasitanklate arendamise, ehitamise ja opereerimisega tegelev Bioforce Group on lisaks Arvete biometaanijaamale käivitamas ka oma teist biometaanijaama Ebaveres. Aastaks 2028 on grupi meeskond seadnud omale eesmärgiks vähemalt 600 GWh biometaani tootmise, mis kataks ilmselt ära kogu maagaasi tarbimise Eesti transpordisektoris.

Bioforce Aravete OÜ juhatuse liige Siim Tenno sõnal on väga oluline kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu. „Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Biometaan kui kohalik ja keskkonnasõbralik kütus on oluline nii kasvuhoonegaaside vähendamiseks kui ka energiajulgeoleku parandamise seisukohalt,“ rääkis Tenno.

Grupi esimene biometaanijaam on edukalt tööle hakanud ja aastaga on õnnestunud toota rohkem kui 38 GWh biometaani. Sellise märkimisväärse biometaani kogusega on võimalik näiteks ühel AS Tallinna Linnatranspordi bussil sõita ligikaudu viis miljonit liinikilomeetrit. Kõik TLT surugaasibussid saaksid selle biometaaniga ligemale kolm kuud oma liine teenindada.