Kui jagada ökoduktide ligikaudne arv trassi pikkusega, mis on 213 kilomeetrit, hakkab keskmiselt iga kuue või seitsme kilomeetri järel olema üks ökodukt. „Selles valguses ei oma jutt Eestimaa pooleks lõikamisest mingit mõju,“ rõhutas Salomets. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Priit Pruul lisas, et Eestis hakkab ökodukte olema tihedamalt kui Lätis ja Leedus – kuigi mõlema riigi trass on Eesti omast pikem, on neil ülepääsukohti vähem.