Kui palju sääraseid juhtumeid ette tuleb, ei ole täpselt teada. Nimelt ei kogu politsei liiklusraevu kohta eraldi statistikat, selgitas PPA pressiesindaja Britta Sepp. Siiski on neil näiteks 2022. aasta kohta teada, et 49 juhtumis võis olla tegu liiklusraevuga, muu hulgas olid kümme neist kuriteod või väärteod. Kuritegudest esines ähvardamist, kehalist väärkohtlemist ja avaliku korra rasket rikkumist. „Näiteks tekkis konflikt, kui jalgrattur ütles autojuhile, et ta pargib rattateel. Või tekkis tüli, sest autojuht sõitis jalgratturile bussirajal väga lähedale,“ ütles Sepp.