Ettepanekut põhjendatakse asjaoluga, et räime kudemispopulatsioon on vähenenud alla piirnormi ning isendite suurus on kahanenud. Otsus ei ühti aga Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) teadlaste soovitustega, kelle arvates tuleks kvoote küll vähendada, kuid vaid 20% – 40% ulatuses, kirjutab YLE.