Võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega tehti Eestis võrdlemisi vähe eralende. Meist tahapoole jääb edetabelis ainult Leedu, kus 2022. aastal tehti 737 lendu. Võrdluseks: Suurbritannias tehti mullu 90 256 eralendu.

Kui aga arvestada, mitu eralennusõitu tehti riigis miljoni elaniku kohta, muutub Eesti positsioon märgatavalt. Seda on arvutanud väljaanne Euronews ja tulemused näitasid, et elaniku kohta tehti möödunud aastal Eestis eralennukitega rohkem sõite kui näiteks Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Tšehhis ja Hollandis.