Uuringuga kinnitati, et paljude Eesti inimeste tundmus, nagu metsa raiutaks liiga palju, vastab tõele. Nimelt leidis MAH-i meeskond, et raiesmike ja kuni 20-aastaste metsade pindala on võrreldes 1994. aastaga kahekordistunud – kui 1994. aastal oli see 316 000 hektarit, siis 2021. aastal oli see juba 661 000 hektarit. See tähendab, et pea 30 aastat tagasi oli lage või noore metsaga kaetud 16% kogu riigi metsamaad, kuid tunamullu küündis see osakaal juba 28%-ni.