Alustuseks ütles Vaarmari, et kliimaseaduse eesmärk peaks olema kaitsta inimeste põhiõigusi, näiteks õigust elule ja tervisele. „Tuleb väga tõsiselt mõelda, kuidas neid õiguseid edaspidi kaitsta. Minu meelest ei ole Eesti riik väga palju mõelnud selle peale siiamaani," rääkis Vaarmari.

Teisalt leidis ta, et praegu on kogu kliimaseaduse lähtekoht väga ettevõtluskeskne, näiteks kui vaadata loodud kliimanõukogu, mille seitsmeteistkümnest liikmest kuus esindavad majandus või -ettevõtlushuve. „See ei ole üldse hea. Inimese pool on jäänud sealt minu arvates puudu," ütles Vaarmari. Loodud kliimanõukogu asub kliimaseaduse ettevalmistamistel nõustama valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi.

Milliseid kriitikanoote või kiidusõnu Kärt Vaarmari ja saatejuhtide poolt kliimaseaduse koostajate suunas veel lendas, kuula lähemalt saatest.

1x
00:00

Madis Vasser tegeleb energeetikateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ning Mart Valner tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.