Uuring, mille viis läbi kliimaaktivistide grupp Possible, leidis, et sissetuleku ja suure maasturi omamise vahel oli tugev korrelatsioon, mis tähendab tugevat argumenti nn „saastaja maksab“ maksudele, kus sõidukite heitmete arvestamisel peetakse silmas ka sõiduki suurust.

Uuringus leiti, et kõige rikkamate inimeste sõiduharjumuste süsinikuheite mõju kahjustab kliimat rohkem kui „kõige vaesemate inimeste oma“.

Andmed sõidukite omamise kohta Inglismaal näitasid, et leibkondadel, kelle sissetulek on kõige kõrgema 20 protsendi seas, on 81 protsenti suurem tõenäosus omada suure heitega autot kui ülejäänud 80 protsendil sõidukite omanikel. Samuti sõidavad need leibkonnad aastas maha kolm korda rohkem kilomeetreid kui alumise sissetulekukvintiili elanikud. Uuringus leiti, et kõige rikkamate inimeste sõiduharjumuste süsinikuheite mõju kahjustab kliimat rohkem kui „kõige vaesemate inimeste oma“.

Londoni Kensingtoni ja Chelsea linnaosa autoomanike andmed näitasid, et maasturi omamine on seotud rikkamas piirkonnas elamisega, eriti kui tegemist on üliraskete ja kõrge heitega autodega, nagu Land Rover Defender. Ligi veerand linnaosa jõukamas osas asuvatest autodest kuulus sellesse kategooriasse, samas kui vaesemas osas oli neid vaid viis protsenti.

Maasturid on populaarsed linnas

Uurimus tehti ajal, mil kasvab mure maasturite - tihti väga suurte neljaveoliste sõidukite, mis võivad kaaluda enam kui kaks tonni - aina suureneva populaarsuse mõjust keskkonnale, tervisele ja ohutusele.

Kolm neljandikku Ühendkuningriigis ostetud uutest maasturitest on registreeritud linnapiirkondades elavatele inimestele.

Kuigi maasturi määratlus võib erineda, on Ühendkuningriigis müüdavate autode, mis kuuluvad selle nimetuse alla, osakaal viimastel aastatel tõusnud umbes viiendikust peaaegu kolmandikuni. Ehkki neid nimetatakse sõidukiteks, mis sõidavad maastikul või veavad raskeid veoseid, on varasemad uuringud näidanud, et kolm neljandikku Ühendkuningriigis ostetud uutest maasturitest on registreeritud linnapiirkondades elavatele inimestele.

Maasturite kasvava müügi mõju ja asjaolu, et need kipuvad olema märkimisväärselt raskemad kui varem ostetud traditsioonilised mudelid, tähendab, et 2023. aastal ostetud keskmise tavamootoriga auto süsinikuheitmed on suuremad kui 2013. aasta vaste omad, arvutati uuringus.

Heitmetel põhinev parkimistasu

Aruandes kutsuti üles tegema vahet, kas autojuhtidelt nõutakse tasu kasvuhoonegaaside heitkoguste eest või otsese rahvatervise mõjuga heitmete, nagu lämmastikoksiidide (NOx) eest.

Hiljutine arutelu Londoni laiendatud ülimadalate heitkoguste tsooni üle on keskendunud murele, et autod, mis tekitavad rohkem NOx-heitkoguseid, on peaaegu alati vanemad ja neid kasutavad ebaproportsionaalselt palju vähem jõukad inimesed.

Autorid ütlesid, et süsinikdioksiidiheitele põhinevale parkimisele ja teekasutustasule on ka sotsiaalne õiglusargument.

Seevastu väideti aruandes, et suured kasvuhoonegaaside heitkogused on sageli tingitud sellest, et rikkamad inimesed on ostnud hiiglaslike maastureid ja seda hinnaga, mis näitas, et nad saavad endale lubada elektriautot. Autorid ütlesid, et süsinikdioksiidiheitele põhinevale parkimis- ja teekasutustasule on ka sotsiaalne õiglusargument.

Lõuna-Londonis asuv Lambeth võtab kõige raskemate ja kõige suurema heitega sõidukite omanikelt aastase parkimisloa eest rohkem kui neli korda enam tasu kui kõige väiksemate autode eest. Kensingtoni ja Chelsea sarnase süsteemi puhul on erinevus kuni 10 korda suurem.

Teised volikogud peaksid nende jälgedes käima, ütles Possible. „Chelsea traktor on alustanud rünnakut tuleviku vastu ja kui me kiiresti vastu ei hakka, leiame end kõik selle rataste alt.“

Jalakäijate surmad tõusuteel

Mõnes teises riigis on maasturid veelgi enam levinud. Ameerika Ühendriikides moodustavad need umbes poole kogu müügist. Sel aastal teatas Pariisis asuv Rahvusvaheline Energiaagentuur, et maasturid tekitasid kogu maailmas heitkoguseid, mis on võrdsed Ühendkuningriigi ja Saksamaa riikide liidetud koguheitega.

Ameerika Ühendriikides on eraldi tähelepanu pööratud maasturite ja eriti väikeveokite mõjule jalakäijate ja jalgratturite ohutusele. Pärast aastakümneid kestnud langust on riigis jalakäijate surmajuhtumite arv taas tõusnud ja on nüüd saavutanud 7500 surma aastas, mis on kõrgeim tase alates 1981. aastast.

© Guardian News & Media, 2023