Tasuta parkimisõiguse kaotamisega soovib linnavalitsus vähendada enda ja oma asutuste poolt tekitatavat koormust kesklinna tänavatele ja parklatele. Lisaks aitab muutus suunata linna oma töötajaid kasutama tervise- ja keskkonnasõbralikumaid liikumisviise. Tartu linnavalitsus kutsub üles ka teisi organisatsioone vaatama üle oma liikumisharjumusi, et linnakeskkonda koos parandada.

Eriti oluline on vähendada kesklinnas terve tööpäeva seisvate sõidukite arvu.

Raimond Tamm

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et kesklinna inimesekeskseks muutmine on Tartu strateegiline suund. „Parema linnaruumi loomiseks peame tegelema liigsest autoliiklusest tulevate ohtude, müra ja keskkonnamõju vähendamisega ning alternatiivsete liikumisviiside soosimisega. Seetõttu soovime linnavalitsuses motiveerida inimesi eriti just kesklinnas vähem autot kasutama ja sellega koos väheneb ka seal parkivate autode arv. Eriti oluline on vähendada kesklinnas terve tööpäeva seisvate sõidukite arvu,“ selgitas Tamm.

Muutuste elluviimiseks analüüsib Tartu linnavalitsus oma töötajate liikumisviise ja -vajadusi. Hetkel on linnavalitsus andnud välja 149 tasuta parkimise luba, millest 81 on linnavalitsuse osakondade ja hallatavate asutuste kasutuses ning 68 muude asutuste kasutuses. Alates uuest aastast kaotavad kõik need kehtivuse ja uusi ei väljastata.

Eelnõu kohaselt kaob 2025. aastast tasuta parkimise õigus ka kõikidele elektrisõidukitele, kuna hoolimata keskkonnasäästlikumale jõuallikale ei ole nende juhtidele privileegide andmine kooskõlas varem kirjeldatud linnaruumi arengusuundadega. Praegu on tasuta parkimisluba väljastatud juba ligi 1150 elektrisõidukitele ja kesklinnas parkimise soodustamine nii suurele masinate arvule ei ole põhjendatud. Elektrisõidukite tasuta parkimise õigus kehtib eelnõu kohaselt 2024. aasta lõpuni.