NEXPO-l osaleb kokku ligi 80 ettevõtet, kes tutvustavad uuenduslikke rohetehnoloogiaid, mis aitavad luua inimsõbralikumat ja keskkonnasäästlikumat linnaruumi. Suur osa näitusel osalevatest ettevõtetest on kohalikud, kuid eksponente on ka naaberriikidest ja näiteks Itaaliast, Saksamaalt ning isegi Lõuna-Koreast.

Messi fookuses on linnaruumi transpordilahendused. Näiteks saab näitusekülastaja teiste hulgas tutvuda Auve Techi isesõitva autoga ja Kõu Mobility Groupi kergliikurite ning Elmo Rendi kaugjuhitavate autode teenusega. Suurt rõhku pannakse ka ühistranspordi arengut mõjutavatele tehnoloogilistele lahendustele.

„NEXPO Tallinna üks eesmärke on tõsta elanike teadlikkust rohetehnoloogiatest ja tutvustada uuenduslikke lahendusi. Üritus toob Eestisse kõige innovaatilisemad ja värskemad rohetehnoloogiad, mida saab tulevikus ka Tallinnas ning mujal kasutusele võtta. Näitusekülastajatel tekib kindlasti parem ettekujutus, kuidas aitavad uuenduslikud rohetehnoloogiad tuleviku linnaruumi parendada,“ räägib koordinaator, mida külastajal NEXPO-lt võita on.

Eelregistreerides tasuta

Lavadel saab viie päeva jooksul nautida kokku üle 40 tunni kestvat kaasahaaravat programmi, debatte, ettekandeid oma ala tippudelt ning paneelarutelusid. „Teemade ring on lai ja kindlasti leiavad kõik soovijad endale kuulamiseks ning kaasamõtlemiseks meelepärase – olgu selleks tehnoloogia mõju linnaruumile, droonitehnoloogia rakendusvõimalused transpordis, vesiniktehnoloogia edusammud, ringmajanduse värskemad saavutused või hoopis plastijäätmete käitlemise väljakutsed Läänemere regioonis,“ soovitab Joost.

Kui end meili teel eelregistreerida, on mess tasuta, muidu ootab külastajaid sümboolne piletitasu. Kokku oodatakse NEXPO Tallinnale ligi 4000 külastajat.

Kaasahaarav ka noortele

Näitusel korraldatakse ekskursioone ja rohetehnoloogiaid selgitavaid loenguid kooligruppidele ning noortele. Kooligruppidele tehakse esmalt põgus sissejuhatus rohepöörde teemadesse. „Neile tutvustatakse, millised on rohepöörde võimalused ja väljakutsed, millist rolli täidavad selle juures rohetehnoloogiad ning milline on iga üksikisiku vastutus rohelisema tuleviku poole liikumisel. Samuti antakse ülevaade, millised on Tallinna eesmärgid roheteemadel, ja tutvustatakse Tallinna kliimakava. Seejärel ootab kooligruppe giidituur, mis tutvustab rohetehnoloogiatega tegelevaid ettevõtteid,“ julgustab Joost NEXPOt külastama ka hariduslikel eesmärkidel.

Tallinna rohetehnoloogia nädal 13.-17. november 2023

13.11 GreenEST Summit. Piirkondlik rohetehnoloogia konverents, mille koordineeritud tutvumisprogramm aitab laiendada ja ühendada Eesti rohetehnoloogia võrgustikku.

13.-17.11 NEXPO Tallinn. Jätkusuutlikumale tulevikule pühendatud üritusel tutvustatakse värskemaid rohetehnoloogia uuendusi kõikjalt maailmast ning tuuakse kokku ettevõtjad ja poliitikakujundajad.

14.-16.11 Cleantech Forum Europe. Rahvusvaheline foorum, kus kogunevad puhta tehnoloogia maailmatasemel tegijad, sealhulgas tippjuhid, tegevjuhid, investorid ja valitsusasutused.

14.-15.11 Targa linna konverents. Konverents, kus on arutlusel avaliku sektori strateegiline innovatsioon, targa linna lahenduste inimkeskne rakendamine ning avaliku ja erasektori koostöö.

16.11 Rohelise valitsemise konverents. Konverents, kus Läänemere piirkonna linnade esindajad jagavad parimaid valitsustavasid ja arutavad rohelisele valitsemisele ülemineku küsimusi.

17.11 Tasakaalustatud majanduse foorum „Elevant toas“. Eesti esimene tasakaalus majanduse foorum kannustab otsustajaid leidma ja järgima uusi keskkonnasõbralikke majandusmudeleid.

Loe rohkem nexpotallinn.com

Sajad välismaised investorid avastamas Eesti ettevõtteid

NEXPO Tallinn on osa rohetehnoloogiate nädalast, mille üks võtmesündmusi lisaks näitusele on kindlasti Cleantech Forum Europe. „Selle korraldamise nimel võistlevad igal aastal paljud linnad üle maailma. On väga suur tunnustus, et just Tallinn välja valiti. Kindlasti aitas sellele kaasa fakt, et Tallinn on Euroopa roheline pealinn,“ selgitab avanenud võimaluse tagamaid NEXPO koordinaator.

Cleantech Forum toimub igal aastal Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias. See toob kokku regioonide rohetehnoloogiaettevõtted, idufirmad, tippjuhid, ülikoolid ja rohetehnoloogia riskikapitali fondidesse investeerida soovivad investorid. „NEXPO Tallinn võõrustab Cleantech Forum Europe’iga koostöös investoreid, kes otsivad cleantech’i sektoris – mis on start-up-maastikul üks kõige kiiremini arenev sektor – tegutsevate iduettevõtete seast uusi investeerimisvõimalusi. Potentsiaalseid investoreid tuleb Eestisse ligi 500 ja nüüd on meie ettevõtetele koju kätte toodud võimalus investoritega kohtuda ning kuulata, mis on neile oluline, paista silma ja leida oma ideedele rahastajaid,“ näeb Joost foorumist suurt kasu kohalikule ettevõtlusele.

Lisaks loob rohetehnoloogiate nädal ohtralt võimalusi arendada ettevõtete ja ülikoolide koostööd ning tutvustada ligi 30 linnadelegatsioonile kestlikke lahendusi linnaplaneerimises. „Rohetehnoloogiate nädala üritused edendavad koostööd rohetehnoloogia juhtivate spetsialistide, ettevõtjate ning akadeemiliste asutuste vahel. Piiri- ja valdkondadeülene koostöö on jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel võtmetähtsusega,“ toonitab koordinaator.

Cleantech Forum toimub Kultuurikatlas 14.–16. novembrini. Loe sündmuse kohta täpsemalt: nexpotallinn.com/et/cleantech-forum-europe/

Rohetehnoloogiaid juba testitakse

Tallinnas algatati rohelise pealinna aastal programm „Test in Tallinn“, mille raames juba testitakse erinevaid uudseid rohetehnoloogiaid. Mitmed neist on eksponentidena osalemas ka NEXPO-l. Näiteks Eesti puidukeemia ettevõte Fibenol, kelle puitmassist eraldatud ligniini on segatud asfaldiga, mida testitakse Mustamäel.

Fibenoli katsetehas.

Ettevõte GScan on aga välja töötanud müüonskanneri, mis võimaldab näha sügavuti hoonete konstruktsioonidesse ja tuvastab nende sisemise geomeetria ning kahjustused. Ettevõte teeb pilootprojekti Tallinna linnavara haldusalas olevate hoonete rõdupiirdeid uurides.

„NEXPO aitab tutvustada Tallinna ja laiemalt Eestit kui kaasaegset ning uuendusmeelset ettevõtluse arendamise ja innovatsiooni kasvulava, kus enda tooteid või teenuseid testida. Eesti ja Tallinna tugevuseks on väiksus, paindlikkus ja ühiskonna tehnoloogiline avatus, mis soosib innovaatiliste lahenduste väljatöötamist ja rakendamist,“ toob Joost välja, et paljud NEXPO eksponendid otsivad viise, kuidas oma tehnoloogiaid Eestis testida ning parandada.

GScan müüonskanner

Rohelisem valitsussüsteem ja tasakaalustatud majandus

Samal nädalal toimub Tallinnas mitmeid olulisi partnerkonverentse, mis aitavad tohetehnoloogiate nädalasse põimida ka teised tähtsad valdkonnad. „Näiteks Tarkade linnade konventsioon, GreenEST tippkohtumine, Stockholm Environment Institute’i korraldatud Rohelise juhtimise konverents ning Rohetiigri ellu kutsutud tasakaalus majanduse foorum „Elevant toas“,“ loetleb Joost. ,“ loetleb Joost.

Enamik konverentse toimub samuti Kultuurikatlas ja ka nende programmis on sees NEXPO külastamine. „Seegi on korraldatud nii, et saaksime maailmatähtsad esinejad ja meie eksponendid füüsiliselt kokku viia,“ tõdeb Joost.

Tutvu NEXPO Tallinna programmi ja eksponentidega: nexpotallinn.com/et/program/