„Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine tähendab, et nüüd on Keskkonnaameti olemas vajalikud alusmaterjalid, et hakata sisuliselt kaaluma seda, kas ja millises mahus saab õlitehas tööd alustada,“ selgitas keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius.

„Õlitehas saab tegevuse alustamiseks vajaliku keskkonnakompleksloa üksnes siis, kui veendume, et negatiivse keskkonnamõju tasakaalustamiseks on olemas leevendus- ja kompensatsioonimehhanismid ning kavandatud tootmismaht on vastuvõetav. Loa menetluse käigus on ettevõttel võimalik oma esialgset taotlust muuta,“ ütles Kosenkranius.

Nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise aruandes on arvesse võetud ja käsitletud ka neid küsimusi, mis kohtus tühistatud ehitusloa aluseks olnud mõjuhindamise aruandes puudusid. Nii on eile allkirja saanud aruandes välja toodud ka uttegaaside ja fenoolvee käitlemisega seotud ohud ning käsitletud tehase võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

11. oktoobril tühistas tühistas Riigikohus Enefit Power AS-ile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel, vahendas Eesti Päevaleht. Riigikohtu hinnangul ei selgitatud ehitusloa andmise otsustamiseks välja kõiki olulisi keskkonnamõjusid. Peamine viga seisnes selles, et täiesti hindamata jäeti mõju Natura võrgustikku kuuluvale Puhatu linnualale. Vigu esines ka kliimatundlikkuse ja fenoolvee käitlemise mõju hindamisel.