Kahel päeval koguneti, et näidata oma visioone autovabast ühiskonnast ning robotite potentsiaalist tulevikus. Roboliigal osalesid 7–12-aastased lapsed, kes kasutasid oma loovate visioonide elluviimiseks Lego klotse. Märkimisväärne oli laste fookus transpordivaldkonnale, kuhu osati pakkuda mitmeid lahendusi. Välja olid toodud kullerrobotid, mis tõhusalt tarniks kohale vajalikke pakke ja materjale. Peale pakkide nähti, et ka inimesed saaks robotite abil liikuda kahe asukoha vahel ja oluline on ka märkida, et kujutleti nii sõitvaid kui ka lendavaid roboteid.

Lisaks transpordile keskendusid lapsed ka robotite muudele olulistele ülesannetele, näidates arusaamist sellest, kuidas robotid võiksid aidata igapäevastes majapidamistöödes. Näiteks pakkusid nad lahendusi parkide korrashoiuks, kodude koristamiseks ning isegi akende pesemiseks ja värvimiseks. Lahenduste mitmekesisus tõi välja nende laia nägemuse sellest, kuidas robotid võiksid mõjutada igapäevaelu erinevaid aspekte.

Laste nägemus ühiskonnast: koostöö ja jagamine

Esitletud ideed näitasid mitmekesisust mitte ainult tehnilises innovatsioonis, vaid ka ühiskondlikus mõtlemises. Näis, et nende visioonid kandisid läbivat põhimõtet – koostööd ja ühiskondlikku jagamist. Kuigi lapsi võib sageli seostada mängulise ja loomingulise maailmaga, kerkis nende esitlusest esile midagi enamat – sügavalt läbimõeldud ja praktilisi ideid tulevikulinnade ja -ühiskondade jaoks. Nende fookuses ei olnud mitte ainult robotite kasutamine, vaid ka sellest tulenev mõte, kuidas saavutada ühiskondlikku efektiivsust, vähendada keskkonnamõju ning luua tõhus ja kaasav ühiskond, kus igal kodanikul on osa vastutusest ühiskondlike ülesannete täitmisel.

Laste Roboliiga võistlus „Minu autovaba linn“

Laste panus jätab tugeva mulje, pannes meid mõtlema selle üle, millised võiksid olla tulevikus linnade võimalused, andes lastele platvormi jagada oma visiooni. See sündmus mitte ainult ei andnud lastele võimalust jagada oma nägemust, vaid pakkus ka inspiratsiooni ja mõtteainet tulevikuks, kus tehnoloogia ning keskkonnateadlikkus moodustavad tugeva liidu, viies meid sammukese lähemale jätkusuutliku ja kaasaegse ühiskonna poole.

Robotexil kohtuvad innovatsioon ja haridus

Robotex ei ole mitte ainult festival, vaid platvorm, kus kohtuvad tehnoloogiline innovatsioon ja haridus, mis toob kokku inimesed erinevatest riikidest ning kultuuridest. „See on ka õppetundide koht, mis aitab meil mõista, kuidas oluline on usaldus ja koostöö igas ettevõtmises, olgu selleks suur festival või väiksemad igapäevased ülesanded,“ rääkis Nathan Metsla, Robotexi tegevjuht.

Robotex on planeedi suurim robotivõistlus, mis sai alguse 2001. aastal Tallinna Tehnikaülikooli klassiruumist. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, labürindi läbimises, võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, veerallis, rallikrossis, merepäästes ja paljudes teistes ülesannetes. Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest, ülikoolidest, ettevõtetest ning ka välismaalt.

Robootikafestivali Robotex on korraldatud juba üle 20 aasta. „Robotex on kasvanud platvormiks, kus kohtuvad innovatsioon, haridus ja rahvusvaheline koostöö,“ sõnas Metsla. Lisaks festivali korraldamisele osaletakse mitmetes haridusprogrammides, edendades sellega robootikat ja tehnoloogiat.

Alates 2008. aastast toimub üritus avalikkusele palju suuremalt ja on avatult kõigile, et kaasata võimalikult palju robootikast ning tehnikast huvitatuid. Sellest lähtuvalt on võistlusele lisandunud erinevad väljapanekud, näitused ja noortele suunatud töötoad.

Festivali ettevalmistused võtavad aega peaaegu aasta ning ürituse ülesseadmine kolm päeva, kuid tulemused on alati innustavad ja kaasahaaravad.

Nathan Metsla, Robotexi tegevjuht

Metsla tõi välja, et festivali ettevalmistused võtavad aega peaaegu aasta ning ürituse ülesseadmine kolm päeva, kuid tulemused on alati innustavad ja kaasahaaravad. Sündmuse toimumisele aitavad kaasa ka vabatahtlikud. „Meie suurepärased partnerid ja pühendunud vabatahtlike meeskond moodustavad olulise tugisamba, mis aitab üritusel sujuvalt toimida. Meie koostöö ülikoolidega on kasvanud ning laiendame aktiivselt frantsiisivõrgustikku erinevates riikides, tuues kokku võistlejaid 26 riigist,“ rääkis Metsla.

„Olgugi et aeg oli meie jaoks piiratud ressurss, suutsime meeskonnaga hästi koostööd teha ja ületada esilekerkinud väljakutsed,“ tõdes Metsla. Ta tõi ka välja, et ürituse tõrgeteta ja usaldusväärne toimumise jaoks on vaja kontrollida meeskonnaliikmete tausta. See aitab tagada ka meeskonna tõhusa töö.

Laste Roboliiga võistlus „Minu autovaba linn“