Rohelise pealinna aastal oli eesmärgiks kaasata võimalikult laia ringi tallinlasi, selleks algatati „Loome koos“ toetus kuhu laekus üle 100 taotluse ja toetust sai 49 keskkonnaprojekti enam kui miljoni euroga. Linlastega koos viidi läbi mitmed talgud ja heakorratööd nagu Pääsküla raba taastamine, mis jätkub ka tuleval aastal. Samuti kutsus Tallinn keskkonnateadlikke inimesi linna rohenügijateks, kes aitasid keskkonnasõbralikku mõtteviisi edasi viia.

Esmakordselt loodi pealinnas Euroopa rohelise pealinna algatusel Tallinna elanikest 60-liikmeline rahvakogu, et kutsuda linlasi arutlema rohevõrgustiku ja linna haljastuse planeerimise teemadel ja anda otsustajatele vahetut tagasisidet. Rahvakogu esitas linnale 39 ettepanekut, mis töötatakse järgmiste kuude jooksul läbi.