Tuumaenergia kasutuselevõtu eelduseks on töörühma andmetel õigeaegne planeerimine, poliitiline ja rahva toetus ning piisav rahastus, mis hõlmab ka erasektori investeeringuid. Töörühm leidis, et tuumaenergia kasutuselevõtt toetab Eesti 2050. aasta kliimaeesmärkide täitmist ja varustuskindluse tagamist.