Töörühma lõpparuanne on kättesaadav kliimaministeeriumi kodulehel ning seal on välja toodud, milliseid samme peaks Eesti riik astuma, et võtta kasutusele tuumaenergia. Näiteks kuidas tagada ohutus, rahastamine, õigusraamistik, personali olemasolu ja palju muud. Lõpliku otsuse Eestisse tuumajaama rajamise kohta teeb riigikogu.