Raportiga tutvunud Tallinna tehnikaülikooli füüsikaprofessori Jaan Kalda hinnangul on seal üks oluline puudujääk: see ei vaatle energeetika pikka perspektiivi. „Ma oleksin tahtnud seal näha prognoose tuumaenergiaga konkureerivate tehnoloogiate arengu kohta. Et kuidas arenevad salvestusvõimsused ning vesiniku- ja taastuvenergeetika. Ehk milline on energiaturg 40 aasta pärast,“ ütles ta.