2021. aastal valmis kaks analüüsi, mis käsitlesid Tallinna piirkonna ühistranspordi tõhustamist. Neist esimeses, Tallinna regiooni liikuvuse mudeldamises, leiti, et pealinna ühistransport on liiga tsentraliseeritud: kõik teed viivad Viru keskusesse või selle ümbrusesse. Samuti seda, et vähe on häid ühendusi, mis ei läbiks kesklinna.