Enne kui Eestisse saab tuumajaama ehitada, peab riigikogu otsustama, kas üldse toetada tuumaenergia kasutuselevõttu või mitte. Täpsemini tuleb riigikogu liikmetel valida, kas nad pooldavad Eestis tuumaenergiaprogrammi algatamist, mis hõlmab regulatiivse ja õigusraamistiku loomist, planeerimisprotsesside algatamist ning sobiva tehnoloogia ja arendaja valikut.