Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul on muutused, mida RMK on viimasel ajal teinud ning tulevikus plaanib, kindlasti sammud õiges suunas. „Nagu kogu inimtegevus üldse, peab ka metsade majandamine mahtuma ökosüsteemide suutlikkuse ja looduse taastumisvõime piiridesse,“ ütles Truuverk.

RMK juhatuse esimees Mikk Marrani sõnul pakub liitumine Rohetiigriga võimalust kutsuda esile suurema mõjuga muutusi looduskeskkonna parandamisel ja olla riigimaade haldamisel suunanäitajad. „Oma ülesannete täitmisel hoolitseb RMK ligikaudu 25% Eesti maismaa eest ning rohepöörde kontekstis on selge, et nii suure maa haldajal on mõistlik olla Rohetiigri tegemiste ja mõtetega kaasas. Oleme motiveeritud osalema nii kitsamalt Rohetiigri maakasutuse teekaardi koostamisel ja selle elluviimisel, kui ka laiemalt tasakaalus majanduse plaani loomisel,“ sõnas Marran.

RMK tegevus peab toetama kliimaeesmärke

Eva Truuverki sõnul koondab Rohetiiger sarnaselt mõtlevaid organisatsioone ja ettevõtteid, kes näevad rohepöördes kui globaalses megatrendis võimalust, mitte kohustust. „Näeme juba mõlema organisatsiooni eesmärkide elluviimisel koostööst tekkivat sünergiat. RMK mõtleb samas suunas ning teeb ettepanekuid, kuidas anda hoogu loodusega tasakaalus majandusarenguks ja roheinnovatsiooniks.“

Näiteks on Eesti puidu mehhaanilisel väärindamisel maailma tipus, kuid aeg on edasi liikuda puidu keemilisele ja molekulaarsele väärindamisele. Marrani sõnul on RMK-l võimalik Eesti turule pakkuda ligikaudu 0,7 miljonit kuupmeetrit vähemväärtuslikumat (paberi)puitu, mis seni on rakenduse leidnud väljaspool Eestit. „Näeme siin võimalust panustada täiesti uue tööstusharu arengusse Eestis, millel on minimaalsed materjali kaod,“ rääkis Marran.

Lisaks koostab RMK plaani, kuidas riigimaa haldajana olla heaks partneriks tuuleenergeetika arendusprojektide elluviimisele. „Vaatame lähiaastatel ka laiemalt uute ärisuundade peale. Mõttetöö on siin veel algusjärgus, kuid kõigi uute ärisuundade puhul oleme võtnud eesmärgiks, et need peavad aitama kaasa Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele ja tasakaalus majandusele,“ ütles Marran.

Rohetiigri eesmärk on tegeleda keskkonnajalajälje juurpõhjuste likvideerimisega ettevõtetes ja ühiskonnas. Selleks on Rohetiiger kasutanud tööriistu nagu koolitused, keskkonnast hoolivate ettevõtete esindusorganisatsiooni loomine, aga ka teekaardid neile sektoritele, mis kokku annavad lõviosa majanduse negatiivsest keskkonnamõjust. Maakasutuse teekaardi koostamine, kuhu on ka RMK kaasatud, algas 2024. aasta alguses.