Tegevuskava tarbeks tehtud analüüsi kohaselt elab Tartus tsoonides, kus autoliiklusest tekkinud müra hinnatud tase ületab päevasel ajal sihttaseme 55 detsibelli, umbes 13 000 inimest ehk umbes 14 protsenti tudengilinna elanikest. Öösel peavad oma kodudes sihtväärtust ületavat liiklusmüra kannatama aga umbes 6000 tartlast. Kui võtta arvesse, et Eestis kehtiva määruse kohaselt on elamus päeval müra normtasemeks 40 detsibelli, tõuseb tartlaste arv, kelle elukohas ületab autoliiklusest tingitud müra selle piiri, üle 40 000 ehk 41 protsendini linna elanikest.