Eelnõu kohustab muu hulgas taastama vaba voolu vähemalt 25 000 km ulatuses jõgedes, istutama kolm miljardit puud, pöörama metsalindude arvukuse taas tõusuteele, taastama turbaalasid, suurendama linnades rohealasid ning tagama, et riigis ei väheneks puude kogupind. Põllumajanduses peavad liikmesriigid valima kaks valdkonda kolmest, mida parandada: rohumaaliblikate indeks, mimekesiste maastikuelementidega põllumajandusmaa osakaal ning orgaanilise süsiniku varu mineraalsetes põllumuldades. Lisaks tuleb parandada põllulinnuindeksit, mis näitab põllulindude arvukust.