Jalgsi tööl käijate osatähtsus on vähenenud 27 protsendilt 14le, samuti on näha langust ühistranspordiga liiklejate osas. Kui 2003. aastal käis ühistranspordiga tööl pea 30% inimestest, siis 2023. aastal tegi seda 17,8%.

Ühes jalgsi ja ühistranspordiga tööl käijate arvu vähenemisega on kasvanud seda teekonda isikliku autoga läbinute hulk: kui 2003. aastal käis isikliku autoga tööl 25% inimestest, siis mullu tegi seda 46,9%. Seejuures on isikliku autoga tööl käivate naiste osakaal viimase 20 aasta jooksul kasvanud meestest rohkemgi.

Mis neid trende põhjustab?

Autokasutuse sagenemise taga on autode arvu üldine suurenemine, mõnevõrra on kasvanud ka vahemaa töökoha ja kodu vahel. Vähenenud on nende inimeste hulk, kes töötavad kodust kuni kahe kilomeetri kaugusel, ning suurenenud nende oma, kelle töökoht on enam kui 10 kilomeetri kaugusel. Kokku on keskmine töökoha kaugus kodust suurenenud 3,5 kilomeetri võrra.

Samuti on inimeste hulk, kelle töökoht asub kodust kuni kahe kilomeetri kaugusel, viimase 20 aastaga langenud 32 protsendi pealt 22% peale. Kui 2003. aastal liikus töökohast kuni kahe kilomeetri kaugusel elavatest inimestest tööle jalgsi kolmveerand neist, siis 2023. aastal tegid seda pisut enam kui pooled. Seega mitte ainult töökoha kaugus, vaid ka inimeste muud valikud on jalgsi käimise populaarsust vähendanud.

Ka ühissõidukiga läbitavad vahemaad on muutunud õige pisut. Mullu elas keskmine ühissõiduki kasutaja töökohast 11,1 kilomeetri kaugusel, 20 aastat tagasi aga 10,2 kilomeetri kaugusel.

20 aastaga on isikliku autoga keskmiselt läbitav vahemaa on kasvanud 1,7 kilomeetri võrra. Kõige enam on suurenenud töökoha poolt pakutud transpordiga, kaasa arvatud ametiautoga läbitav vahemaa – 5,5 kilomeetri võrra.