Valdkonna eksperdid leiavad, et kuigi raudtee saatus on endiselt lahtine, tasuks liin taastada juba keskkonnasäästu aspektist vaadates. Ekspertide seisukohta toetavad ka riiklikud strateegiad, mille andmetel tuleks suunata rohkem raha keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamisesse, et vähendada autostumisest tingitud keskkonna jalajälge.