Selliselt vastas keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk 22. veebruaril toimunud metsateatiste infopäeval küsimusele, kas aktivistid peavad tasuma riigilõivu, kui nende kaebuse peale peatatakse metsaraie.