Jõesuu rannapark asub Pirita jõe suudmel, ranna alguses ning pakub varem ilmetu parkimisplatsi asemel mitmeid vaba aja veetmise võimalusi.

„Rohejäljega“ loodi Tallinna linnaruumi:

Raekoja platsi suvepark

Jõesuu rannapark Pirital

Mereäärne ala linnahalli ja kruiisisadama vahel

8 parkmikku

14 lilleniitu

9 toidusalu

3 haljastatud ristmikku

Õismäe tee taaskasutuspark

Ligi 300 varjupuud

Tulemas uued väljakud ja Trassipark

Liina-Liis Urke, keskkonna- ja kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht, räägib, et kaks uut avaliku ruumi lahendust on asumikeskused Nõmmel ning Lasnamäel. „Idee on aktiveerida asumite lokaalseid keskuseid, et inimestel oleks kodukandis mõnus avalik ruum. Projektid on ajutise iseloomuga selles mõttes, et sekkumised ei vaja ehitusluba ja nende elluviimine on ka oluliselt soodsam kui suure keskusala kapitaalne rekonstrueerimine, samuti on neid oluliselt kiiremini võimalik teostada. Ajutised lahendused võimaldavad testida, kuidas kohalikud elanikud arhitektide kavandatud ruumi ja funktsioonid vastu võtavad, ning annavad aega püsivate lahenduste välja töötamiseks,“ selgitab ta.

Jaama ja Mustakivi asumikeskus planeeriti eelmisel aastal koostöös Tallinna arhitektide liidu ja kohalike kogukondadega ning need valmivad 2024. aasta augustis.

Trassipark puhub taaskord ühele ilmetule kohale – Liivalaia tänava ääres – elu sisse.

Sel aastal on plaanis ehitada ka ajutine linnapark Liivalaia tänava äärde, kasutusest välja langenud Harju maakohtu maja ette. Selle nimeks saab Trassipark – see hakkab ilmestama linnaruumis maa-aluste trasside rohkust ja ka paiknemise suvalisust.

„Tegemist on olulise jalakäijate ühendusega Tatari ja Veerenni asumi vahel. Praegune ruumiolukord on autokeskne ja jalakäijate teekond katkestatud. Eesmärk on rajada roheline puhkekoht nii kohalikele kui ka möödujatele,“ räägib pargi üks autoreid Ann Kristiin Entson.

Nõmmele Jaama tänavale ja sellega piirnevale alale luuakse uue linnamööbli ning väikevormidega ruumiline lahendus, mis loob õdusa ühenduse Nõmme raudteejaama ja turu vahele.

„Oluline on ka luua alale vett läbilaskvat pinnast ja haljastust, et pakkuda leevendust kesklinna soojussaartele.“ Tegemist on samuti ajutise pargiga, kuniks alal kehtestatakse detailplaneering ja ruum selle alusel põhjalikumalt ümber ehitatakse. „Nii kaua peame oluliseks aga selle koha rohestamist ja aktiveerimist, sest pikaajalised muutused võivad ruumi jõuda alles aastate pärast. Sellest tuleb ka pargi nimi – kuna rajame pargi taktikalise urbanismi võtetega ilma kaevetöödeta, saamegi piirangutest tulenevalt kasutada vaid trassidevahelist ruumi. Ala põhjalikuma rekonstrueerimise käigus peaksid muidugi trassid ka korrastuma vastavalt maapealsetele vajadustele, et kommunikatsioonid hea avaliku ruumi loomist ei takistaks,“ lisab Entson.

Urke lisab, et selline kontseptuaalne projekt ilmestab hästi, kuidas maa-alused trassid on miski, mis kahjuks dikteerib oluliselt, millist linnaruumi saame maa peal kujundada. „Samal ajal pakub see inimestele võimalust linnapausiks roheluses ja ka tegevust rulatajatele.“

Mais saab jälle Raekoja platsi pargis aega veeta

Menukas Raekoja platsi suvepark avatakse sel aastal taas, oma täisfunktsionaalsuses ja taimeilus on see olemas juuni alguseks. Mai alguses saabuvad platsile pingid, lava ja paviljonid, juuni alguses lisanduvad taimekonteinerid.

„Suveparki on sel aastal plaanis natuke kohandada, taktikalise urbanismi üks printsiipe ongi ju kiired katsetused ja erinevate variantide testimine linnaruumis. Vastavalt kasutajate ja suurürituste korraldajate tagasisidele muudame moodulite paigutust ning kohandame ka taimevalikut uuel aastal,“ ütleb Liina-Liis Urke.

Hoopis teise ilme peaksid saama mullu mais kodumaiste lilleseemnetega istutatud lilleniidud, mis saavutavadki oma ilu tavaliselt vähemalt teisel-kolmandal aastal pärast rajamist. Neid on linnas kokku 14, igas linnaosas.

Samuti korrastatakse linnas kogu talve „üle elanud“ parkmikke, enne suve on plaanis olemasolevate puitpindade hooldustööd ning haljastuse värskendus.

Samuti on plaanis jätkata mereäärse teekonna korrastamist linnahalli ümbruses, et veelgi paremini ühendada omavahel sadama ja Kalaranna piirkond. Linnahalli kõrval asub linna lumekogumisala, kuhu kuhjatakse talvel hiiglaslikud lumehunnikud koos saastega, mis tänavatel tekib. Nii on võimalus teha kaks ühes: piirkonna linnaruumi edasi elavdada ja testida ka lume sulamisvee looduspõhiseid filtreerimislahendusi, mis võimaldaksid linnalund puhastada ning siduda filtreerimist ja haljasalasid.

„Rohejälje“ raames tehti korda linnahalli mereäärne ümbrus, et inimestel oleks võimalik mõnusamas keskkonnas kulgeda kruiisiterminalist Kalaranda.

„Eelmisel aastal markeerisime mereäärse promenaadi teekonna, lisades alale erinevaid tegevuspaiku. Nüüd plaanime lumekogumisala juurde rajada ühenduse Rumbi tänava uuest trammipeatusest otse mereni, et linna merega veel paremini ühendada. Teekonnal on võimalik tutvuda testlahendustega või läbida ala mänguliselt, näiteks tasakaalurajal,“ ütleb Entson.

Linnaruumi muutused luuakse koostöö kohalikega

Üks olulisi aspekte projekti „Rohejälg“ juures on ka inimeste kaasamine – asumikeskuste planeeringud arutati kohalikega läbi ja võeti arvesse ka nende tagasiside, nüüd tehti sama protsess läbi Trassipargi planeerimisel.

„Leian, et kõiki linnaruumi muutusi peame looma koostöös kohalikega, et saada infot ruumi kasutajate vajaduste kohta, valmistada inimesi ette muutusteks ning luua lahendusi, mis on päriselt vajalikud ning aitavad kohalike jaoks linna paremaks muuta,“ ütleb Entson.

„Kohalike tagasiside Trassipargile oli positiivne ja inimesed on väga avatud erinevate lahenduste osas kaasa mõtlema. Näiteks saime väga olulist infot, kuidas inimesed alal liiguvad, et saaksime näiteks õiges kohas äärekivid madaldada. Samuti tõstatus ka muid piirkonnas esinevaid probleeme, näiteks pidevalt kõnniteel sõitvad autod – uues lahenduses tõkestame ülekäigurajalt kõnniteele sõitmise võimaluse ja jälgime, kas see aitab probleemi leevendada. Vajadusel loome täiendavaid lahendusi ka kaugemale.“

Inimesed hindavad linnas rahu

Linn soovis teada, kuidas rahvas „Rohejälje“ projekti taktikalise urbanismi ideedesse suhtus. Mitmekuise uuringu tulemus näitas, et Raekoja platsi suvepargi võtsid positiivselt vastu nii kohalikud kui ka turistid ning plats muutus ajaveetmis- ja kogunemiskohaks, kus on hea korraks n-ö aeg maha võtta ning rahulikult olla. „Väga meeldiv on näha, et meie seatud eesmärk sai täidetud ja suvepark ei jäänud vaid üheaastaseks testiks, vaid naaseb ka sel aastal,“ ütleb Ann Kristiin Entson.

„Linnahalli sekkumine on seni inimestes aga vastakamaid tundeid tekitanud – ühelt poolt on ala eraldatus ja rahulikkus meeldiv ning kasutajad pelgavad ala ülerahvastumist, teisalt aga soovitakse korrastatumat ja aktiivsemat ala. Meile on väga oluline luua tingimused nii praegustele kogukondadele, nagu taliujujad, aga kutsuda alale ka uusi kasutajaid, kes end mugavalt ja turvaliselt tunneksid.“

Üleüldiselt on Tallinna linnaruumi planeerimises puhumas uued tuuled. Heaks näiteks kaasaegsest linnaruumist ja tänavaruumi ümbermõtestamisest ning -jaotamisest on mullu valmis saanud Vana-Kalamaja tänav.

Oluline samm linnaruumi arendamises on tänavatüüpide juhend, mis kirjeldab ära erinevate teede ja tänavate iseloomu ning prioriteetsuse. Seda juhendit praegu linn ka koostab. „Me ei saa paraku iga tänava rekonstrueerimisel linnana endale lubada sellist hinda nii ehitusmaksumuses kui ka hilisemates hoolduskuludes, mida erilahendused nõuavad. Ja seda pole ka vaja, näiteks Järvevana tee on hoopis teise iseloomu ja funktsionaalsusega ruum kui Vana-Kalamaja tänav. Detailselt läbi lahendatud ja koha vaimu toetavat ruumi on kindlasti vaja, oluline on, et ressurss ning rõhuasetus satuks õigesse asukohta. Olulisemad on kindlasti paigad ja tänavad, kus on rohkem kasutajaid ning millel on oluline lokaalne tähendus või ülelinnaline roll,“ ütleb Urke.

Hetkel käib tema sõnul töö Liivalaia tänava rekonstrueerimise suunal, kuhu on pikemas plaanis kavandatud ka trammitee ja rattateed. Väiksematest tänavatest on lähiajal plaanis täielikult uuendada Koidu, Lastekodu, Ristiku ja Härjapea tänav.

Lasnamäele tulev Mustakivi asumi uus ilme kannab nime „Elutoa tänav“. See on väikevormidest ja linnamööblist koosnev ruumiline lahendus, mis tugevdab Mustakivi asumi identiteeti ja loodi koostöös kohalike endiga.