Uute meetmete järgi tuleb suurte veoautode ja busside CO2 heidet ajavahemikus 2030–2034 vähendada 45% võrra, 2035–2039 65% võrra ning alates 2040. aastast 90% võrra. 2030. aastaks peavad uued linnaliinibussid olema vähendanud oma heitkogust 90% ja 2035. aastaks peavad need olema täielikult saastevabad. 2030. aastast on heitkoguste vähendamise eesmärgid seatud ka haagistele ja poolhaagistele.