Vahepeal on valminud laiapõhjaline uuring Eesti võimalustest üleminekul kliimaneutraalsele elektritootmisele, mille tulemustest tõesti selgus, et taastuvenergial põhinev elektrisüsteem oleks riigi jaoks kokkuvõttes parim lahendus. Lisaks on valitsus vastu võtnud otsuse katta juba aastaks 2030 Eesti elektritarbimine täielikult taastuvenergia abil.