„Maapõueenergia on puhas energia, mille abil vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja sõltuvust fossiilkütustest. Usun, et uus katsejaam annab palju väärtuslikku infot ja kogemusi, millele tuginedes saab sarnast tehnoloogiat rakendada laiemalt hoonete kütmiseks ja jahutamiseks,“ ütles kliimaminister Kristen Michal. Ta lisas, et ka kohaliku tähtsusega projektid aitavad Eestit kokkuvõttes lähemale 2030. aasta eesmärgile, taastuvenergiale üleminekule.