Albaania Vjosë jõe ulatusliku ja suures osas puutumatu delta keskmes asub Nartë laguun, mida teadlased peavad Euroopa kõige puutumatumaks suureks jõedeltaks. Rannikuäärne märgala on veetee kõige liigirikkam osa, kus Vjosë jõe vesi toidab näiteks maailma ühtede suurimate mageveelindude dalmaatsia pelikanide haruldast kolooniat ja toetavad ohustatud Albaania veekonna Pelophylax shqipericus’e säilimist. Ümberkaudsed luited pakuvad elupaika ka merikilpkonnadele.