KÕK-i juristi ja analüüsi ühe koostaja Kärt Vaarmarja sõnul näitab kohtupraktika, et metsateatiste andmise praktika ei ole olnud vastavuses õigusaktide nõuetega. „Metsateatise registreerimine ei ole pelk formaalsus või linnuke registris, vaid kujutab endast raieloa andmist, mille puhul tuleb hoolikalt läbi kaaluda raie keskkonnamõjud, eriti kui raiutakse looduskaitseliselt tundlikes kohtades või rohevõrgustiku alal,“ rääkis ta. „Sellist kaalumist ei saa alati teha automatiseeritud menetluses, mida keskkonnaamet metsateatiste registreerimiseks massiliselt kasutab.“