Aruande kohaselt ületavad tänavu kogu maailma energiainvesteeringud esimest korda 2,8 triljoni euro piiri, kusjuures umbes 1,9 triljonit eurot suunatakse puhastesse tehnoloogiatesse, nagu taastuvenergia, elektrisõidukid, võrgud, salvestamine, vähesaastavad kütused, tõhususe parandamine ja soojuspumbad. IEA peab puhtaks energiaks ka tuumaenergiat. Ülejäänud osa ehk umbes 930 miljardiga rahastatakse kivisöe-, gaasi- ja naftaenergeetikat.