Kuid nüüd on seal alanud töö, et teha ruumi Depo ehituspoele ja parklale. Nimelt lubab 2014. aastal kehtestatud detailplaneering alale ehitada, sest keskkonnaameti ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti sõnul on maatükk liigitatud jäätmaaks. Seetõttu ei ole see ka vesilike kaitseala ja nüüd tuleb tuhanded vesilikud nende elupaigast ümber kolida. Mõistagi ei jää see roheala enam samaks ka teistele liikidele. Kuigi ehitustöid ei tohiks teha enne, kui vesilikud on ümber asustatud, on viimastel nädalatel seal vilkalt toimetatud.