Rahvusvahelise loomakaitseorganisatsiooni Humane Society Internationali sõnul aga anti luba hoolimata sellest, et jahtimine põhjustab vaaladele tõendatult tohutuid kannatusi, vahendas BBC. Heategevusühendus ütles, et Islandi toidu- ja veterinaarameti sõltumatu aruanne 2022. aasta vaalapüügi kohta näitas, et osa Islandi jahil tapetud vaalade suremine võttis aega kuni kaks tundi ja 41% vaalasid kannatas tohutult keskeltläbi 11,5 minutit, enne kui suri. Organisatsiooni sõnul hinnati 2022. aastal, et selliste kannatuste tekitamine läheb vastuollu Islandi loomade heaolu seadusega.