Samuti kehtib praegu veel lindude pesitsusrahu, mis algas 15. aprillil ja kestab kaks ja pool kuud. Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Keskkonnaamet aga andis ürituseks loa.