Fossiilkütustest saadav elektrienergia seevastu vähenes üldiselt 19,7%, neist toodeti 0,88 GWh elektrit, mis moodustas 32,5% liidu elektrienergiast. Vähenes ka maagaasi tarnimine, võrreldes 2022. aastaga 7,4%. Tegu on madalaima tasemega alates 1995. aastast. Kõige rohkem vähenes maagaasi tarbimine Portugalis, Austrias ja Tšehhis.