Euroopa roheleppega on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid leppinud kokku kasvuhoonegaaside kiires vähendamises, et kliimasoojenemist pidurdada ja vältida edasisi kahjusid oma elanikele. Samal ajal on Venemaa sõda Ukrainas tekitanud energiakriisi, mis ilmestab Euroopa Liidu haavatavust ning nõuab kiiret Vene gaasist loobumist ja uute lahenduste otsimist. See kobarkriis on ühteaegu hirmutav väljakutse, kuid ka oluline võimalus.