Kaebajate hinnangul kaasneb õlitehase käitamisega keskkonnaoht, sellega kasutatakse ilmselgelt ebaotstarbekalt nii põlevkivi kui ka Eesti süsinikueelarvet ja tehase tegevus võib piirata teiste isikute õigusi tulevikus. Seega leiab MTÜ, et keskkonnaamet poleks saanud neid keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud aluseid õigesti arvestades tehasele luba väljastada.