Neid süsteeme opereerib klassikaliselt inimene, kuid autonoomse ja intelligentse juhtimissüsteemiga on võimalik saavutada märkimisväärseid tulemusi. „Analoogiaid võiks tuua erinevatest valdkondadest, kus intelligentsed süsteemid on oluliselt tõhusamad. Näiteks males on maailma parimaks osutunud arvuti, samuti on isesõitvad autod oluliselt ohutumad, kuna jälgivad inimesest tähelepanelikumalt liikluses toimuvat ja reageerivad oluliselt kiiremini ohtlikele olukordadele. Meie arendatud intelligentne R8 Digitaalne Operaator sarnaneb isesõitva auto tehnoloogiaga,“ rääkis tehnoloogiaettevõtte R8 Technologies tegevjuht Siim Täkker.

Ta lisas, et sarnaselt autodega on ärihoonetes komplektsed kliimasüsteemid, mis koosnevad tuhandetest juhitavatest seadmetest ja kümnetest tuhandetest andmepunktidest. Täisefektiivsus saavutatakse pikema aja jooksul, kui on kogunenud rohkem andmeid hoone toimivusest erinevatel aastaaegadel ja eri olukordades. Näiteks oli sellel aastal Eestis väga külm talv ja kuum suvi ning viirusepuhangust tulenev hoonekasutuse muutumine viis hoonete toimivuse ekstreemsetesse oludesse – kõikide nende muutustega on intelligentsel süsteemil vajalik kohaneda.

Hea näide selle tehnoloogia kasulikkusest on Swedbank, kellega alustati koostööd juba 2017. aastal. Panga Liivalaia büroohoone kompleksis on tänaseks edukalt rakendatud tehisintelligentne tarkvaraline täislahendus, mille tulemusel on kokku hoitud üle 130 000 euro ning CO2 heitekogus on vähenenud 1050 tonni võrra. „Oleme R8 Techonologiesi ja Forus Halduse meeskondade koostööga väga rahul. Lisaks kokku hoitud kuludele ja heitkogustele on paranenud oluliselt ka hoone sisekliima, mis kajastub samuti töötajate positiivsemas tagasisides. Lisaks saame koostöös meie tehnohoolduspartneri Forus Halduse meeskonnaga selle tööriista abil vastu võtta kvaliteetsemaid, paremal teadmistel põhinevaid otsuseid,“ kinnitas tehnoloogia toimimist Swedbanki haldusosakonna projektijuht Jaan Kõiv. Pangal on plaanis kolida uude hoonesse ja R8Technologies on kaasatud mõtlema, milline võiks olla parim uus lahendus modernses hoones, arvestades tänapäevaseid suundumusi töötamises ja keskkonnasäästlikkuses.

„Tänu meie tarkvarale hoitakse kokku ka väärtuslikku tööaega – süsteem juhib ise kõige efektiivsemal viisil tehnosüsteeme, leiab kõrvalekalded ja vead täisautomaatselt nii, et inimesele jääb vaid füüsiline remont ja teostus,“ seletas Täkker ja lisas: „Vanemates hoonetes hakkavad elukaare lõpus olevad seadmed tihedamini rikki minema ja seetõttu on hooldus- ja haldusmeeskonnal suur koormus, et hoonet edukalt korras hoida.“

Selleski protsessis on olulisel kohal automaatne andmepõhine veatuvastus, millega tuvastada rikki läinud seadmeid, mis vajavad kiiremas korras vahetamist. „Oleme keskendunud arendustöödes ja igapäevastes toimetustes ka veadiagnostika algoritmide arendamisele, mis suudavad tuvastada amortiseerunud või rikkis seadmeid, et oleks tagatud mugava sisekliimaga töökeskkond,“ lisas Siim Täkker.

„COVID-19 puhangul on oluline mõju kliimasüsteemide juhtimisele, kuna sisekliima ohutust hakkasid reguleerima avalikes hoonetes määruste ja juhendmaterjaliga nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui ka Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, lisaks ka sisemiselt kõik ettevõtted ise. Olulised nõuded ja juhised seati ventilatsioonisüsteemide käitamisele ja ka hoone kasutusaste muutus oluliselt,“ rääkis Täkker.

Ettevõtte klientide hulka kuuluvad lisaks Swedbankile ka WeWork, CBRE, EDP, Radisson Blu, Linstow, EfTEN ja paljud teised Euroopa kinnisvaraettevõtted. Keskmine saavutatud energiasääst on 15–20% ja praeguseks on tehnoloogia rakendamisega vähendatud kokku ka üle 15 000 tonni CO2 väljalaset.

Jaga
Kommentaarid