Reigo Ahven on väikemetsaomanik, kes leiab, et Riigimetsa Majandamise keskus ei tohiks nii palju pihta saada. „Ma arvan, et RMK töötajad ei ole mitte milleski süüdi, seal töötavad ägedad spetsialistid, kes tahaksid kõige viimasena näha seda, et Eestis metsad ära kaoksid."