Juriidiliselt on Eesti Energial tõepoolest õigus tehase ehitamisega pihta hakata, sest juuni algul tühistas Tartu ringkonnakohus õlitehasele seatud ehituskeelu. Küll aga võttis ettevõte tehasele nurgakivi panekuga äririski, sest vaidlus ehitusloa õiguspärasuse üle on endiselt pooleli.

„Juhul, kui tehase hooned ja rajatised on kohtuvaidluse lõpuks püstitatud, ent kaebus rahuldatakse ja ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, sõltub edasine asjade käik kohtute põhjendustest. Täiesti võimalik on olukord, kus ehitised osutuvad ebaseaduslikuks, ning teoreetiliselt on võimalus, et need tuleb lammutada,” selgitas keskkonnaõiguse keskuse jurist Kärt Vaarmari.