„Iga antibiootikumikuuriga me selekteerime välja pisikese populatsiooni mikroobe, mis jäävad ellu ja muutuvad resistentseks. Järgmise kuuri ajal on populatsioon veelgi suurem, mistõttu muutub resistentsuse probleem aasta-aastalt järjest tõsisemaks," selgitas Eesti maaülikooli teadlane Birgit Aasmäe, kes on koos kolleegidega viimased 20 aastat uurinud mikroobide resistentsuse kujunemist loomakasvatuses.