Juhitav elektrijaam tähendab lihtsalt öeldes seda, et jaam saab toota elektrit siis, kui tarvis, ega sõltu välistest faktoritest. Nii töötavad muu hulgas põlevkivi- ja tuumaelektrijaamad. Samal ajal näiteks päikese- ja tuuleenergia ei ole juhitav, vaid selle tootmine sõltub otseselt ilmast.