Kui üldiselt oli valitsuskabinet Euroopa Komisjoni ettepanekutega päri, siis probleem tekib metsanduse ja maakasutuse sektoris (LULUCF). Nimelt ei ole valitsus nõus sektorile seatud süsiniku sidumise eesmärgiga ja on riigikogule vastava seisukoha koostanud. Valitsuse hinnangul võib Eestile määratud eesmärk kahjustada sektori konkurentsivõimet.

Kliimapakett näeb ette, et 2030. aastal seob kogu Euroopa Liidu LULUCF-i sektor 310 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti, Eesti osa sellest oleks 2,5 miljonit tonni. Praegu on Eesti eesmärk siduda aastas 0,5 miljonit tonni, 2019. aastal sidus LULUCF-i sektor 0,7 miljonit tonni süsinikku. Oluline on seejuures märkida, et kui Eesti soovib oma osa üldeesmärgis vähendada, peab selle enda kanda võtma mõni teine liikmesriik.