EKO liikmesorganisatsioonid on jälginud metsateatiste registreerimist enne ja pärast rikkumismenetluse algatamist. Natura 2000 aladel lubatakse raieid endises mahus ning teadaolevalt ei ole ühegi raie mõjusid nõuetekohaselt eelnevalt hinnatud.

Raielubasid väljastatakse isegi siis, kui raied aladel kaitstavaid loodusväärtusi otseselt kahjustavad. Raieteatisi on näiteks väljastatud kahaneva arvukusega metsalindude nagu metsise, kanakulli ja laanerähni kaitsealadel asuvatesse elupaikadesse. Samuti ei ole uuendatud Natura 2000 alade kaitsekorra protsessi.