Grudziądzi jaam, mis peaks avama aastal 2027, oleks raporti kohaselt konkurentsivõimetu avamishetkest. Nimelt maksaks tuulest ja päiksest toodetud elekter tolleks hetkeks vähem kui gaasijõul saadud energia.

Raporti üks autoreid Jonathan Sims ütles, et kümnendi keskpaigaks suudavad päikse- ja tuuleelektrijaamad, mis on seotud energiasalvestustehnoloogiatega, pakkuda gaasielektrijaamadega võrreldavat paindlikkust madalama hinna eest. Samuti tähendaks gaasielektrijaamad tema sõnul riigi sattumist välismaiste gaasitootjate mõju alla.

Raporti teine autor Lorenzo Sani ütles, et nende töö tõstab esile pikaajalistesse gaasiprojektidesse investeerimise ohud ning selgitab riigijuhtidele, miks on targem investeerida taastuvenergiasse. Näiteks kui Poola sooviks aastaks 2050 saavutada süsinikuneutraalsuse, peaks uued elektrijaamad töö lõpetama enne oma plaanitud eluea lõppu, keskmiselt vaid seitse aastat peale avamist. See võib aga tähendada nendesse investeerinutele õigust valitsuselt kompensatsiooni nõuda, mis omakorda maksumaksja rahakotti kergendaks.

Poola gaasiprojektid tasuvad raporti sõnul ära vaid riigi heldete toetuste tõttu ning maksumaksja raha võiks pigem investeerida taastuvenergiasse.