Delfi lugeja poolt saadetud fotodelt on näha, kuidas ehitustööde käigus on maha võetud suurel hulgas puid. Urmas Kõpp selgitas, et raie oli vajalik selleks, et tagada terviseraja kolme meetrine standardlaius, mis võimaldab kahtepidist liikumist. „Raiet tehakse minimaalselt. Ehitustööde tsoonis olevad puud kaitstakse vigastuste vältimiseks puidust katetega," kinnitas Kõpp.

Ta rääkis, et uute terviseradadega ühendatakse suusahüppetorni alune piirkond Sütiste metsa alaga, kõik ehitatavad terviserajad viiakse kokku olemasolevate kergliiklusteedega. Samuti soovitakse tema sõnul luua mitmekesisemaid võimalusi kaitseala pargi kasutamiseks ning muuta jalgsi ja rattaga liikumine sujuvamaks, mugavamaks ja turvalisemaks.

Sütiste parki on vastavalt SA Eesti Terviserajad projektile kavandatud olemasolevatele jalgteede teekoridoridele 3 m laiused asfalt- või killustikkattega terviserajad koos teepeenarde, pargiinventari ja valgustusega.